Kas mes esame

Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė yra evangelinė-charizmatinė krikščionių bendruomenė.

  • Evangelinė – tikime Šventojo Rašto neklystamumu ir laikome jį aukščiausiuoju autoritetu.
  • Charizminė – tikime Šventosios Dvasios dovanų veikimu ir jas praktikuojame.
  • Krikščionių – pripažįstame visuotinius tikėjimo išpažinimus: Apaštališką, Nikėjos ir Atanazo.

Mūsų vizija

Pažinti Kristų  ir Jo pažnimą perteikti kitiems (Filipečiams 3,8-14)

Mūsų misija

  • Pagarbinti Kristų, skelbiant Jo evangeliją ir mokant įtikėjusiuosius laikytis Dievo žodžio tiesų.
  • Diegti visuomenėje krikščioniškąsias vertybes.
  • Vykdyti gailestingumo ir labdaros tarnystę.

Mūsų tikslai

Būti bendruomenę, kuri puoselėja tris krikščioniško dvasingumo kryptis: kontempliatyvią, kongnityvią ir karitatyvinę.

  • Kontempliatyvus dvasingumas pabrėžia asmeninį Dievo išgyvenimą. (lot. conteplatio – įsižiūrėjimas; kontempliatyvus – (1) linkęs į apmąstymus, sutelkiantis dėmesį į savo vidaus pasaulį; (2) pasyviai stebintis, apmąstantis tikrovę).
  • Kognityvus dvasingumas pabrėžia Šventojo Rašto pažinimą, proto atnaujinimą Dievo žodžiu bei teologinį išsilavinimą. (lot. kognitio – pažinimas).
  • Karitatyvinis dvasingumas pabrėžia gailestingumo tarnystę vargšams ir asocialiems asmenims visuomenėje. (lot.caritas – (1) stygius, trūkumas; (2) gailestingumas, gailestingoji meilė.